صفحه آرشیو

شبهه درباره شکافتن دیوار کعبه برای امام علی

شبهه درباره شکافتن دیوار کعبه برای امام علی

شبهه درباره شکافتن دیوار کعبه برای امام علی خلاصه پرسش هنگام میلاد امام علی(ع)، کعبه مسقف نبوده و دیوارش نیز کوتاه بود. پس اگر ادعا شود که دیوار کعبه برای مادر امام شکافته شد، این پرسش وجود دارد که چگونه مردم مکه در…