صفحه آرشیو

شبهه در مورد حدیث جابر و 13 امام

شبهه در مورد حدیث جابر و ۱۳ امام

شبهه در مورد حدیث جابر و ۱۳ امام شبهه ای در یک کانال وهابیون هست که احادیثی در برخی کتب شیعیان حدیثی هست که جابر بر فاطمه سلام الله علیها وارد شد و لوحی نزد فاطمه(س)بود که اسامی اوصیای رسول خدا ۱۲نفر از فرزندان فاطمه هستند و علی علیه…