صفحه آرشیو

شبهه دفن حضرت زهرا با تعداد کم تشییع کننده

شبهه دفن حضرت زهرا با تعداد کم تشییع کننده

شبهه دفن حضرت زهرا با تعداد کم تشییع کننده شبهه: محمد باقر سجودی وهابی در شبهه ای می گوید: سوال شیعه ها: اگر ایشان که دختر مورد احترام پیامبر بوده و پیامبر مدام به ایشان تاکید میکردند، به مرگ طبیعی و یا در اثر بیماری فوت کرده باشد باید…