صفحه آرشیو

شبهه سنت شدن عزاداري توسط علماي شيعه

شبهه سنت شدن عزاداری توسط علمای شیعه

شبهه سنت شدن عزاداری توسط علمای شیعه شروع گریه و عزا برای امامان شیعه، از آن زمان بود که علمای شیعه به تدریج ،آن را به صورت یک عبادت و سنّت در آوردند جواب اجمالی: اولاً: عزاداری بر امام حسین (ع) از زمان پیامبر اسلام (ص) برپا شده است و…