صفحه آرشیو

شبهه :شهادت امام حسين توسط شيعيان

شبهه :شهادت امام حسین توسط شیعیان

شبهه :شهادت امام حسین توسط شیعیان !!! آیا امام حسین علیه السلام را شیعیان به شهادت رسانده اند؟!! با وجود تمام نصوص و عبارات صریحی که در متون تاریخی ذکر گردیده و همچون روز روشن است که قاتل امام حسین علیه السّلام چه کسی است؛اما با این وجود…