صفحه آرشیو

شبهه عدم تصریح پیامبر به امامان دوازده گانه

شبهه عدم تصریح پیامبر به امامان دوازده گانه

شبهه عدم تصریح پیامبر به امامان دوازده گانه پیامبر اکرم (ص) هیچ تصریحى به امامت دوازده امام شیعه (اثنى عشرى) نکرده و تعداد مذکور به طور اتفاقى تنظیم شده است توسط شیعیان. و نکته مهم این است که خود علماى شیعه، اختلاف جدى در تعداد…