صفحه آرشیو

شبهه عزاداری بدعت صفویان

شبهه عزاداری بدعت صفویان

شبهه عزاداری بدعت صفویان سوالم اینه که کدام یک از کارهایی که شیعیان در روز محرم و بخصوص روز عاشورا میکنند را امامان شیعه انجام میدادند؟ اگر اینکار را انجام نمیدادند پس آیا اینکارهایتان بدعت نیست؟ در ادامه چند مثال رو عرض میکنم: آیا حضرت…