صفحه آرشیو

شبهه قرآن خواندن حضرت علی علیه السلام هنگام ولادت

شبهه قرآن خواندن حضرت علی علیه السلام هنگام ولادت

شبهه قرآن خواندن حضرت علی علیه السلام هنگام ولادت ِآیا روایتی مبنی بر قرآن خواندن حضرت علی(ع) هنگام ولادت وجود دارد؟ اگر اینچنین است چگونه ممکن است حضرت علی (ع) قرآنی را که هنوز نازل نشده است خوانده باشد؟ در این زمینه روایتی وجود دارد که…