صفحه آرشیو

شبهه قرار دادن عید غدیر در زمره عید کافران

شبهه قرار دادن عید غدیر در زمره عید کافران

شبهه قرار دادن عید غدیر در زمره عید کافران پاسخ علمی آیهاللّه سبحانی به ادعای گستاخانه دکتر سلمان العوده اتهام شرک و کفر رایج‌ترین سخن وهابیان! سؤال: ا‌خیراً دکتر سلمان العوده در مقاله‌ای که به بهانه عید سعید فطر در روزنامه…