صفحه آرشیو

شبهه قلم و دوات نیاوردن حضرت علی علیه السلام

شبهه قلم و دوات نیاوردن حضرت علی علیه السلام

شبهه قلم و دوات نیاوردن حضرت علی علیه السلام چرا وقتی پیامبر دستور دادند که برای من قلم و کاغذ بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم تا گمراه نشوید حضرت علی که تابع و همراه همیشه و یار پیامبر (ص) هستند این دستور را اجابت نکردند ؟ اولا کسانی…