صفحه آرشیو

شبهه ندانستن حکم مذی توسط حضرت علی علیه السلام

شبهه ندانستن حکم مذی توسط حضرت علی علیه السلام

شبهه ندانستن حکم مذی توسط حضرت علی علیه السلام وهابی میگوید حضرت امام علی علیه السلام حکم مذی را نمیدانست!!!ووهابیون نیز این متن را میدهند: صحیحه ابن بزیع عن أبی الحسن (ع) قال سئلته عن المذی فأمرنی بالوضوء منه ثم أعدت علیه سنه أخرى فأمرنی…