صفحه آرشیو

شبهه پیرامون روایت همه زمین از آن امام است

شبهه پیرامون روایت همه زمین از آن امام است

شبهه پیرامون روایت همه زمین از آن امام است شما برادران اهل شیعه خیلی بر باورهای مذهبیتون متعصب هستید و میگید حتما هر چیزی که شما میگید صحیح و نه اعوذ بالله همه کتاب ها و منبع هاتون از طرف خدا اومده و اگر سنی مذهبی بیا نظر شو بگه زود یه…