صفحه آرشیو

شبهه گردش ماه های قمری و ثابت نبودن شب قدر

شبهه گردش ماه های قمری و ثابت نبودن شب قدر

شبهه گردش ماه های قمری و ثابت نبودن شب قدر شب قدر شب خاصی است که در آن قرآن نازل شده و گردش آن در فصل‌های مختلف موجب می‌شود آن شب خاص ثابت نباشد! این امر چگونه قابل توجیه است؟ پرسش با سلام؛ این‌که شب قدرشب نزول قرآن است و…