صفحه آرشیو

شب آرزها

لیله الرغائب و شب آرزوها

لیله الرغایب به اولین شب جمعه از ماه رجب، شب براورده شدن ارزوهای بلند گفته شده که برای رسیدن به ارزوها اعمالی با ثواب فراوان روایت شده، که نماز رغایب از شمار این اعمال است. ابن جوزی(م597) نخستین کسی است، که از اهل سنت، حدیث لیله الرغایب و…