صفحه آرشیو

شب عاشورا:در این شب جناب سید الشهداء اصحاب خود را جمع کرد

شب عاشورا:در این شب جناب سید الشهداء اصحاب خود را جمع کرد

شب عاشورا:در این شب جناب سید الشهداء اصحاب خود را جمع کرد شب عاشورا است و در این شب جناب سید الشهداء اصحاب خود را جمع کرد و خطبه اى خواند و کلماتى با آنها فرمود که حاصلش آنکه من بیعت خود را از شما برداشتم و شما را باختیار خودتان گذاشتم تا…