مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شخصیت های اهل تسنن

صحاح سته؛ سنن نسائی

صحاح سته؛ سنن نسائی ۶ـ سنن نسائى عنوان اصلى: کتاب او به «سنن» معروف است، «صنف السنن وغیرها».([۱]) مزى مى‏گوید: «صاحب کتاب السنن».([۲]) سنن نسائى

ادامه مطلب »
صحاح سته؛ سنن ترمزی

صحاح سته؛ سنن ترمزی

صحاح سته؛ سنن ترمزی ۵ـ جامع یا سنن ترمذى عنوان اصلى: درباره اینکه نام کتاب حدیثى ترمذى چیست، اختلاف است. «مبارکفورى» از «کشف الظنون»([۱]) نقل

ادامه مطلب »

صحاح سته؛ سنن ابن ماجه

صحاح سته؛ سنن ابن ماجه ۳ـ سنن إبن ماجه عنوان اصلى: «السنن»، که آنچه بر زبانهاست همان «سنن ابن‏ماجه» است.([۱]) «مزى» در «تهذیب الکمال» مى‏گوید:

ادامه مطلب »

صحاح سته؛ صحیح مسلم

صحاح سته؛ صحیح مسلم ۲ـ صحیح مسلم عنوان اصلى: «المسندُ الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول‏الله‏».([۱]) به اختصار آن را «المسند

ادامه مطلب »

صحاح سته؛ صحیح بخاری

صحاح سته؛ صحیح بخاری درآمد: از میان نوشتارهاى حدیثى سنیان، نُه کتاب از جایگاه ویژه‏اى برخوردارند: ۱ـ موطّأ مالک بن أنس([۱]) (م ۱۷۹ هـ.ق). ۲ـ

ادامه مطلب »