صفحه آرشیو

شخص خیانتکار نسبت به حضرت عیسی

شخص خیانتکار نسبت به حضرت عیسی

شخص خیانتکار نسبت به حضرت عیسی خلاصه پرسش کدام یک از یاران حضرت عیسی(ع) به او خیانت کرد و مخفی‌گاهش را لو داد؟ آیا فردی که به صلیب کشیده شد، همان فرد خائن بود؟ پرسش فردى که مخفی‌گاه حضرت عیسى(ع) را فاش کرد، چه نام…