صفحه آرشیو

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

کتاب شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : حدیث عرض دین .شرح عنوان و نام پدیدآور : شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام/ صافی گلپایگانی. مشخصات نشر : قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت…