صفحه آرشیو

شرح فرازی از زیارت جامعه

شرح فرازی از زیارت جامعه

شرح فرازی از زیارت جامعه آیا می توانید این فراز از زیارت جامعه: "جَعَلَ صَلواتَنَا عَلَیْکُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلایَتِکُمْ ..." را که در باره ولایت است، شرح دهید؟ پرسش این فراز از زیارت جامعه کبیره:…