صفحه آرشیو

شرط عمل به سیره شیخین در صلحنامه امام حسن

شرط عمل به سیره شیخین در صلحنامه امام حسن

شرط عمل به سیره شیخین در صلحنامه امام حسن چرا در صلحنامه بین امام حسن مجتبی (ع) و معاویه، امام متذکر می شوند معاویه باید به روش شیخین عمل کند ؟ تاریخ در نقل موادی از صلح نامه ـ که تاریخ نویسان ادعا می‌کنند مورد توافق طرفین قرار گرفته،…