مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شریف الدین حسینی جرجانی استرآبادی

ششم ربیع الثانی

ششم ربیع الثانی   ۱- مرگ هشام بن عبدالملک (۱۲۵ هجری قمری) ۲- مرگ منصور دوانقی (۱۵۸ هجری قمری) ۳- درگذشت شریف الدین حسینی جرجانی

ادامه مطلب »