مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شفاعت

شافعان در قرآن

شفاعت انبیاء ( علیه السلام) در دنیاشفاعت نمودن انبیای عظام ( علیهم السلام) در بارگاه الهی حق است. از قرآن حکیم استنباط می شود که

ادامه مطلب »