صفحه آرشیو

شفاعت حضرت زهرا در قیامت به وسیله حضرت عباس

شفاعت حضرت زهرا در قیامت به وسیله حضرت عباس

شفاعت حضرت زهرا در قیامت به وسیله حضرت عباس خلاصه پرسش آیا این سخن حضرت زهرا(س) به امام علی(ع) مستند است که ایشان فرمودند: تنها دو دست بریده فرزندم عباس برای شفاعت ما در روز قیامت کافی است؟ پرسش نقل شده که در…