مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شفاعت

کتابشناسی شفاعت

کتابشناسی شفاعت برای بهتر نقد کردن افکار و جریانهای انحرافی بایستی در عرصه کتابشناسی دارای اطلاعات کافی بود، در این مقاله سعی شده در زمینه

ادامه مطلب »

شفاعت حق کیست؟(۲)

آنچه از آیات پیرامون مسأله شفاعت گفتیم آیاتی بود که صراحتاً ماده “شفاعت” و واژه”شفع” در آنها ذکر شده بود، یا به صورت”شافع”یا”شفیع” به هر

ادامه مطلب »

اسباب شفاعت

  هدف از گشودن این بخش این است که با شناخت شفیعان و آشنائی با خصوصیات افرادی که مورد شفاعت قرار می‌گیرند، بدانیم شفاعت در

ادامه مطلب »