صفحه آرشیو

شفاعت

آیا شفاعت پیامبر اسلام(ص) شامل غیر مسلمانان هم می‌شود؟

آیا شفاعت پیامبر اسلام(ص) شامل غیر مسلمانان هم می‌شود؟ آیا مسلمانان می‌توانند از پیامبران دیگر بخواهند تا شفیع آنان شود؟ پرسش آیا شفاعت پیامبر اسلام(ص) شامل امت‌های دیگر هم می‌شود، و آیا وقتی من مسلمان دعا می‌کنم خدایا شفاعت حضرت مسیح و…

جستاری در شفاعت از منظر وهابیت

جستاری در شفاعت از منظر وهابیت در کنار ادیان الهی و آسمانی صاحب شریعت، همواره ظهور و پیدایش فرقه های گوناگون، با مبانی فکری متفاوت و با برداشت های خاص از این ادیان، موضوعی چالش برانگیز بوده است. وهابیت در دنیای اهل تسنن، و بهائیت در تشیع…

کتابشناسی شفاعت

کتابشناسی شفاعت برای بهتر نقد کردن افکار و جریانهای انحرافی بایستی در عرصه کتابشناسی دارای اطلاعات کافی بود، در این مقاله سعی شده در زمینه ی یکی از مهترین عقاید وهابیت یعنی شفاعت اطلاعات کافی در باب کتابهای مهمی که در این مورد نگاشته شده…

حقیقت درخواست شفاعت چیست؟

حقیقت درخواست شفاعت چیست؟ شفاعت پیامبر گرامی صلَّی اللّه علیه و آله و سلَّم و دیگر شافعان راستین در روز جزا، جز طلب مغفرت از خدا درباره گنهکاران امت چیز دیگری نیست، در این صورت،طلب شفاعت، در واقع طلب دعا از آنان خواهد بود و دعای آنان، در…

جایگاه شفاعت در قیامت چگونه است؟

جایگاه شفاعت در قیامت چگونه است؟ شفاعت به معنای تقویت و نیرو بخشیدن به شخص ضعیف است و شفیع به کسی گفته می‌شود که نیازمند را کمک کند و او را به حد اعتدال و عدم نیازمندی برساند. شفاعت در روز قیامت مخصوص خداوند است و به افراد دیگری نیز این…

واژه «شفاعت» در فرهنگ قرآن به چه معنا است؟

واژه «شفاعت» در فرهنگ قرآن به چه معنا است؟ پرسش کلمه شفاعت - به کسر شین و فتح شین - به چه معنا است؟ و این کلمه چند بار در قرآن تکرار شده است؟ پاسخ اجمالی واژه «شفاعت» در قرآن کریم با ترکیب‌های مختلف؛ مانند «الشفاعه»، «شفاعه» و «شفاعتهم»…