صفحه آرشیو

شفا دادن تربت کربلا و مراجعه شیعیان به پزشک

شفا دادن تربت کربلا و مراجعه شیعیان به پزشک

شفا دادن تربت کربلا و مراجعه شیعیان به پزشک اگر تربت کربلا شفا مى‌دهد، چرا شیعیان به پزشک مراجعه مى‌کنند و بیمارستان مى‌سازند؟ پاسخ: در یکى از شبکه‌هاى وهابى شنیدیم که کارشناس این شبکه، مى‌گفت:شیعیان معتقد هستند که تربت امام حسین علیه…