صفحه آرشیو

شمشیر ذوالفقار

شمشیر ذوالفقار چگونه به‌ دست حضرت علی (علیه السلام) رسید؟

پاسخ 🌷  گرچه در برخی از کتب تاریخی آمده است که شمشیر ذوالفقار، متعلق به یکی از کفار بود و با کشته شدن صاحبش در جنگ بدر، به دست حضرت علی (علیه السلام) افتاد و ایشان هم آن را به پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله) داد، ولی این نقل‌ ها…