صفحه آرشیو

شهادت امام حسن مجتبی

هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی(ع) (۲)

هفتم صفر شهادت امام حسن مجتبی(ع) (۲) صفر ماه حزن اهل بیت(عهم)و شادی یزیدیان ماه صفر ایام حزن و اندوه اهل‌بیت(عهم) است و در این ماه مصائب بسیاری بر دوش، سنگینی می‌کند. ادامه عزای امام حسین(ع)، اسارت حضرت زینب کبری و امام سجاد(عهم) از یک…

هفتم صفر شهادت امام مجتبی(ع)

هفتم صفر شهادت امام مجتبی(ع) صفر ماه حزن اهل بیت(علیهم السلام ) و شادی یزیدیان ماه صفر ایام حزن و اندوه اهل‌بیت(علیهم السلام ) است و در این ماه مصائب بسیاری بر دوش، سنگینی می‌کند. ادامۀ عزای امام حسین(ع) ، اسارت حضرت زینب کبری و امام…