صفحه آرشیو

شهادت امام کاظم

شهادت امام کاظم

امام کاظم علیه السلام اسوه بشریت

هفتمین امام شیعه امامیّه، حضرت موسی بن جعفر(علیه السّلام)است که مسلمانان بخصوص شیعان، او را به دلیل حلم و بردباری در برابر معاندین و فرونشاندن غیظ و خشم خویش در مقابل دشمنان لقب کاظم داده اند، تولّد او به سال 128 ه. ق در ابواء -منطقه ای حد…

شهادت امام موسى بن جعفر (علیه السلام)

روز 25 رجب سالروز شهادت مردى است كه به قدرت مسلط زمانه‏اش «نه» گفت و تا به آنجا رفت كه رژيم طاغوتى هارون براى ادامه حيات ننگين خويش همه عوامل و نيروهايش را به ستيزه با آن انسان آزاده زمان بسيج كرد.چرا كه همين يك كلمه‏ى…

شهادت نامه امام کاظم (علیه السلام)

امام كاظم (علیه السلام) سالها مورد اذيت و آزار و تعقيب و زجر بود , و مدتى كه از 4 سال تا 14سال نوشته اند تحت نظر و در تبعيد و زندانها و تك سلولها و سياه چالهاى بغداد- در غل و زنجير - به سر مي برد .امام موسى بن جعفر (علیه السلام) با وجود…

مرارت ها و شهادت‏ امام کاظم علیه السلام

رنج‌ها و غم‌های امام موسی بن جعفر بعد از فاجعه کربلا، دردناکتروشدیدتر از سایر ائمه علیهم السلام بود. هارون الرشید همواره در کمین ایشان بود، امّا نمی‌توانست به آن حضرت آسیبی برساند. شاید او از ترس اینکه مبادا سپاهیانش در صف…

شهادت امام موسی بن جعفر (ع)

روز 25 رجب سالروز شهادت مردي است که به قدرت مسلط زمانه اش "نه" گفت و تا به آنجا رفت که رژيم طاغوتي هارون براي ادامه حيات ننگين خويش همه عوامل و نيروهايش را به ستيزه با آن انسان آزاده زمان بسيج کرد.چرا که همين يک کلمه ي "نه" براي…