صفحه آرشیو

شهادت حضرت زهرا بر اساس منابع اهل سنت

شهادت حضرت زهرا بر اساس منابع اهل سنت

شهادت حضرت زهرا بر اساس منابع اهل سنت برخی از معاندین و متعصبین می گویند که این اخبار صرفا نشان از تهدید عمر دارد و حال آنکه شیعیان جعل نموده و می گویند که فاطمه در میان در و دیوار قرار گرفت و فرزند ۶ ماهه اش سقط شد. حال به بررسی برخی…