صفحه آرشیو

شهادت حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت

شهادت حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت

شهادت حضرت فاطمه (س) در منابع اهل سنت آیا در منابع اهل تسنن، مطالبی دال بر شهادن حضرت زهرا(س) وجود دارد؟ پرسش آیا در منابع اهل تسنن، مطالبی دال بر شهادن حضرت زهرا(س)وجود دارد؟ با ذکر منابع دقیق برای بنده ارسال نمایید. با تشکر پاسخ…