صفحه آرشیو

شهادت زنان در عاشوراء

آیا کسی از زنان در روز عاشورا با سپاه دشمن جنگید و به شهادت رسید؟

شهادت زنان در عاشوراء پاسخ در دو بخش زیر بیان می‌شود: الف. بر اساس برخی از منابع تاریخی؛ تنها یک خانم از جمع بانوانی که در روز عاشورا حضور داشتند، شهید شد (نه دو تا)، که این زن یا امّ وهب (مادر وهب) است و یا همسر وهب. البته درباره شهادت…