مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شهدا

آخرین سفارش

سلام بر شهیدان؛ آنان که در قهقهه مستانه و شادی وصولشان، نزد خداوند روزی می‌خورند؛ سبکبالانی که ترکش‌های داغ و بُرّان، پَر پروازشان بود و

ادامه مطلب »