صفحه آرشیو

شهید بودن امامان علیهم السلام و عدم غمگینی بعد مرگ

شهید بودن امامان علیهم السلام و عدم غمگینی بعد مرگ

شهید بودن امامان علیهم السلام و عدم غمگینی بعد مرگ شبهه:ائمه مثل شهدایند و بعد از مرگ نباید غمگین بشوند اما شما با مشکلاتتان آنان را غمگین می کنید و این با آیه قرآن در تعارض است... اخیرا با یک اهل سنت بحث میکردم سوالاتی کرد که دیدم باید…