صفحه آرشیو

شکل و شمایل پیامبر اکرم

شکل و شمایل پیامبر اکرم

شکل و شمایل پیامبر اکرم خلاصه پرسش گزارش‌های مختلفی در مورد شکل و شمایل پیشانی و ابروهای پیامبر اسلام(ص) وجود دارد. پیشانی‌ها و ابروهای ایشان پیوسته بود یا گشاده؟ پرسش در کتابی خواندم که؛ «پیامبر(ص) پیشانی‌ها و…