دوازدهم شعبان
۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

۱- وفات شیخ صدوق (۳۸۱ هجری قمری) ۲- درگذشت “سید الاطبّاء” طبیب و فقیه (۱۳۱۶ هجری قمری) ۳- درگذشت آیت الله شیخ حسین حلی (۱۳۷۵ هجری قمری) —     ۱- وفات شیخ صدوق (۳۸۱ هجری قمری) ابوجعفر محمد بن علی بن بابْوِیه معروف به شیخ صدوق در حدود سال ۳۰۶ ه.ق در خاندان اهل […]

من قتله الحسین شیعه الکوفه
اشاره:
نام کتاب: من قتله الحسین شیعه الکوفه
سرشناسه : حسینی میلانی، سیدعلی، ۱۳۲۶ –
عنوان قراردادی : من هم قتله الحسین علیه السلام شیعه الکوفه؟ .برگزیده
عنوان و نام پدیدآور : تلخیص من هم قتلهالحسین علیه السلام شیعهالکوفه؟/ تالیف السیدعلی الحسینی المیلانی.
مشخصات نشر : قم: مرکزالحقائق الاسلامیه، ۱۴۳۱ ق.-= ۱۳۸۹ –
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : اعرف الحق تعرف اهله؛ ۳۷، ۳۸
شابک : ۳۰۰۰۰ ریال: ج. ۱ ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۸-۳۹-۲ : ؛ ۳۵۰۰۰ ریال: ج. ۲ ۹۷۸-۶۰۰-۵۳۴۸-۴۰-۸ :
یادداشت : عربی.
یادداشت : ج. ۲ (چاپ اول: ۱۴۳۱ ق.= ۱۳۸۹).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، ۴ – ۶۱ق.
موضوع : امویان — تاریخ
موضوع : واقعه کربلا، ۶۱ق — علل
موضوع : شیعه — عراق — کوفه — تاریخ
شناسه افزوده : مرکز الحقائق الاسلامیه
رده بندی کنگره : DS38/5/ح۵۴م۸۰۱۳ ۱۳۸۹
رده بندی دیویی : ۹۵۳/۰۲
شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۴۹۰۶۱

هذا الکتاب …:
کلمه المرکز؛ کلمه المؤلّف ؛ مقدّمات البحث ؛ الحلقه الأُولی: دور معاویه فی بابین:؛ الحلقه الثانیه؛ الحلقه الثالثه: دور علماء السوء؛ فهرس المصادر والمراجع
مطالعه آنلاین کتاب در سایت