مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیخ قدرت الله وجدانی فخر

اول ربیع الثانی

اول ربیع الثانی

اول ربیع الثانی ۱- قیام توّابین (۶۵هجری قمری) ۲- شهادت امام باقر “علیه السلام” {به قولی} (۱۱۴هجری قمری) ۳- درگذشت ملا علی بن فتح الله

ادامه مطلب »