مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیخ هادی تالهی

تقویم شیعه ششم شعبان

تقویم شیعه ششم شعبان

تقویم شیعه ششم شعبان ۱- شهادت علامه «ابراهیم خویی» (۱۳۲۵ هجری قمری) ۲- درگذشت میرزا “لطفعلی نصیری” عالم و ادیب معاصر(۱۳۵۰ هجری قمری) ۳- درگذشت

ادامه مطلب »