مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیعه شناسی و پاسخ به شبهات

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات

شیعه شناسی و پاسخ به شبهات
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضوانی علی اصغر
عنوان و نام پدیدآور : شیعه شناسی و پاسخ به شبهات تالیف علی اصغر رضوانی [برای] حوزه نمایندگی ولایت فقیه در امور حج و زیارت.
مشخصات نشر : تهران مشعر -۱۳۸۵
مشخصات ظاهری : ج.
شابک : ۸۰۰۰ ریال ۹۶۴-۷۶۳۵-۴۲-۷:
وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ سوم)
یادداشت : چاپ دوم:۱۳۸۵
یادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه
موضوع : شیعه — دفاعیه ها و ردیه ها.
موضوع : شیعه امامیه — عقاید.
موضوع : وهابیه — دفاعیه ها و ردیه ها.
رده بندی کنگره : BP212/5/ر۵۷ش ۹ ۱۳۸۵
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۱۷
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۲-۳۱۵۵۳
ص: ۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
جلد ۱؛ جلد ۲

ادامه مطلب »