صفحه آرشیو

شیعه.شیعه شناسی

آزاده و آزادگی در جمله‌ی معروف امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، به چه معنا است؟

آزاده و آزادگی در جمله‌ی معروف امام حسین(ع): اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، به چه معنا است؟ پاسخ اجمالی واژه «احرار» جمع «حُرّ» به معنای کسی است برده نباشد. اهل لغت معتقدند ریشه اصلی «حُرّ» به معنای رمل و ماسه خالص است که آمیخته با چیز…