مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیعه نشین بغداد

دوم جمادی الثانی

دوم جمادی الثانی

دوم جمادی الثانی   درگذشت “مؤیدالدین محمد ابن علقمی” وزیر شیعی مذهبِ مستعصم باللَّه(۶۵۶ هجری قمری) —     درگذشت “مؤیدالدین محمد ابن علقمی” وزیر

ادامه مطلب »