صفحه آرشیو

شیعه هراسی

شعار موهوم شیعه هراسی، برخی ملت های منطقه را فریب داد

رئیس جنبش احرار البحرین: شعار موهوم شیعه هراسی، برخی ملت های منطقه را فریب داد/ فلسطین در هفتاد سال گذشته توانسته محور وحدت اسلامی باشد حوزه/ هدف از شیعه هراسی این است که ذهن ملت های منطقه از ارزش هایی مانند آزادی و استقلال و…