صفحه آرشیو

شیعه و سابقه تاریخی آن

شیعه و سابقه تاریخی آن

شیعه و سابقه تاریخی آن مشخصات کتاب: سرشناسه : مظفر، محمدرضا، ۱۹۰۴ - ۱۹۶۴م. عنوان قراردادی : عقاید الامامیه. فارسی. برگزیده. عنوان و نام پدیدآور : شیعه و سابقه تاریخی آن/نویسنده محمدرضا مظفر ؛ مترجم محمدباقر حجتی. مشخصات نشر : تهران:…