مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: شیعه

توبه نصوح یعنی چه ؟

خداوند میفرماید: «یاایها الذین امنوا توبوا الی اللهِ توبهً نَصوحا…» ای کسانی که ایمان آوردهاید! به سوی خدا توبه کنید، توبهای خالص،….  «نصوح» به معنی

ادامه مطلب »