صفحه آرشیو

شیعیات افریقا

شیعیات افریقا

شیعیان و فرصت ها و چالش های حضور آنان در آفریقا (۱)

مقدمهآفریقا تنها قاره است که نیمی از جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می دهند و شمار مسلمانان نسبت به کل جمعیت این قاره، بیش از قاره های دیگر است. شمار مسلمانان آفریقا در طول ۷۰ سال گذشته، چند برابر شده است. در سال ۱۹۳۱ تنها ۴۰ میلیون نفر از مردم…

شیعیان و فرصت ها و چالش های حضور آنان در آفریقا (۲)

تحلیل شکلی گروه های شیعه در آفریقادسته هایی از شیعیان در شمال، شرق، غرب و جنوب آفریقا ساکن هستند. هر یک از مناطق، بخش ها، کشورها و شهرهای محل زندگی شیعیان در چهار گوشه جغرافیایی، ویژگی هایی خاص خود دارد. این ویژگی ها ناشی از مؤلفه های ذیل…