صفحه آرشیو

شیغه

اولین کسی که به امام علی(ع) در غدیر خم تبریک گفت که بود؟

اولین کسی که به امام علی(ع) در غدیر خم تبریک گفت که بود؟ اولین کسی که به امام علی(ع) بعد از وصی شدن در روز غدیر تبریک گفت که بود؟ تبریک گفتن ولایت در عید غدیر به فرمان چه کسی بود؟ این‌گونه تبریک را چه کسی گفت: «بخ بخ یا ابا الحسن! اصبحت…