شب عاشورا به ضمیمه همای سعادت، انقلاب محرم، اختر تابان
مشخصات کتاب:
نام کتاب: شب عاشورا به ضمیمه همای سعادت، انقلاب محرم، اختر تابان
نویسنده: صافی، لطف الله
تاریخ وفات مؤلف: معاصر
موضوع: مقاله ها و خطابه ها
زبان: فارسی
تعداد جلد: ۱
عناوین اصلی کتاب شامل:
المقدمه؛ شب عاشورا