صفحه آرشیو

صافی گلپایگانی

کتاب شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام

شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام مشخصات کتاب: عنوان قراردادی : حدیث عرض دین .شرح عنوان و نام پدیدآور : شرح حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام/ صافی گلپایگانی. مشخصات نشر : قم: دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت آیت…