امام على علیه السلام :
۳۰ خرداد ۱۳۹۶

اگر به برادر مسلمان خود هدیه اى دهم که به کارش آید، خوشتر است نزد من از اینکه همانند آن هدیه صدقه دهم. 📚 الکافی : ۵/۱۴۴/۱۲