صفحه آرشیو

صفار

بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی

بررسی مقایسه‌ای آرای صفار و صدوق در ترازوی عقل‌گرایی چکیده متفکران از لحاظ نوع نگاه به منابع تفکر دینی و بر مبنای رویکرد و روش‌شناسی، با عنوان عقل‌گرا و نص‌گرا دسته‌بندی می‌شوند. محمد بن حسن صفار و شیخ صدوق در میان متکلمان و…